Profil działalności

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń pieniężnych (w tym również z zakresu prawa pracy) począwszy od etapu windykacyjnego przez sądowy, po zabezpieczający i ostatecznie egzekucyjny.
Prowadzimy sprawy dotyczące:

1. nieruchomości - procesowe i nieprocesowe nabycie własności, służebności drogowe
i przesyłowe, rozgraniczenia, zniesienie współwłasności,
2. dziedziczenia – nabycie spadku, dział spadku, roszczenia z tytułu zachowków i zapisów,
3. prawa rodzinnego – w szczególności konsekwencje prawne i finansowe rozwiązania małżeństwa oraz postępowanie alimentacyjne.

W obszarze naszych działań mieści się również obrona w postępowaniu karnym i wykroczeniowym oraz zastępstwo procesowe osób pokrzywdzonych na skutek czynów zabronionych, w szczególności
w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Kompleksowo prowadzimy stałą obsługę przedsiębiorców, organizacji pro bono i jednostek sektora finansów publicznych w sporach sądowych oraz pomocy prawnej związanej z bieżącym funkcjonowaniem.

Współpracujemy ze specjalistami profesji ściśle związanych z profilem działalności kancelarii.